Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Nezaradené materiály


  1. Č.m.: 41564/2018
    Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  2. Č.m.: 41565/2018
    Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  3. Č.m.: 1092/2019
    Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí