Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu - nové znenie

Číslo materiálu:10119/2015
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 27.02.2015, 12:58