Návrh na uzatvorenie Dohody o účasti Chorvátskej republiky v Európskom hospodárskom priestore a troch súvisiacich dohôd

Číslo materiálu:10137/2015
Rezort:Ministerstvo hospodárstva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister hospodárstva
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 27.02.2015, 14:06