Návrh zákona Autorský zákon

Číslo materiálu:13413/2015
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister kultúry
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 27.03.2015, 15:07