3. rokovanie LRV SR

12.06.2012, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 18190/2012
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 2. Č.m.: 18188/2012
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 3. Č.m.: 13838/2012
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 4. Č.m.: 17636/2012
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 5. Č.m.: 18396/2012
  Predkladá: minister životného prostredia
 6. Č.m.: 18399/2012
  Predkladá: minister životného prostredia
 7. Č.m.: 19202/2012
  Predkladá: predsedníčka úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
 8. Č.m.: 19471/2012
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
aktualizované 12.06.2012, 14:14