Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

39.

03.09.2013, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 20916/2013
  Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
 2. Č.m.: 21423/2013
  Predkladá: minister hospodárstva
 3. Č.m.: 21999/2013
  Predkladá: minister hospodárstva
 4. Č.m.: 21819/2013
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
aktualizované 03.09.2013, 12:40