Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

43.

28.10.2013, 13:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: 26618/2013
    Predkladá: minister kultúry
  2. Č.m.: 27065/2013
    Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  3. Č.m.: 27072/2013
    Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
aktualizované 28.10.2013, 14:28