Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

44.

12.11.2013, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 25168/2013
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 2. Č.m.: 28205/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 3. Č.m.: 27695/2013
  Predkladá: minister hospodárstva
 4. Č.m.: 28290/2013
  Predkladá: minister hospodárstva
aktualizované 12.11.2013, 12:56