47. rokovanie LRV SR

17.12.2013, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 31997/2013
  Predkladá: minister kultúry
 2. Č.m.: 31425/2013
  Predkladá: podpredseda vlády SR pre investície
 3. Č.m.: 31324/2013
  Predkladá: minister hospodárstva
 4. Č.m.: 31325/2013
  Predkladá: minister hospodárstva
 5. Č.m.: 31479/2013
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
aktualizované 17.12.2013, 13:41