Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

55.

08.04.2014, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 17118/2014
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 2. Č.m.: 16663/2014
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 3. Č.m.: 17229/2014
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 4. Č.m.: 17321/2014
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 5. Č.m.: 17436/2014
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 6. Č.m.: 17646/2014/
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 7. Č.m.: 17380/2014
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 8. Č.m.: 17546/2014
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 9. Č.m.: 17545/2014
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
aktualizované 08.04.2014, 13:32