Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

62.

24.06.2014, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 20232/2014
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 2. Č.m.: 25239/2014
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 3. Č.m.: 25435/2014
  Predkladá: minister hospodárstva
 4. Č.m.: 25442/2014
  Predkladá: minister životného prostredia
aktualizované 24.06.2014, 12:34