Návrh zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie

Číslo materiálu:34388/2014
Rezort:Ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií
guvernér Národnej banky Slovenska
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 25.09.2014, 08:38