89. rokovanie LRV SR

05.05.2015, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: 16632/2015
    Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  2. Č.m.: 16634/2015
    Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
aktualizované 06.05.2015, 16:08