Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

13.

22.11.2016, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 30808/2016
  Predkladá: minister financií
 2. Č.m.: 33297/2016
  Predkladá: minister obrany
 3. Č.m.: 33445/2016
  Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 4. Č.m.: 34109/2016
  Predkladá: minister zdravotníctva
aktualizované 23.11.2016, 10:14