Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

19.

31.01.2017, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 3887/2017
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 2. Č.m.: 2596/2017
  Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 3. Č.m.: 2592/2017
  Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 4. Č.m.: 3018/2017
  Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 5. Č.m.: 4916/2017
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 6. Č.m.: 4494/2017
  Predkladá: minister životného prostredia
 7. Č.m.: 5022/2017
  Predkladá: minister životného prostredia
 8. Č.m.: 5174/2017
  Predkladá: minister obrany
aktualizované 01.02.2017, 10:35