Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov v znení nariadenia vlády č. 309/2010 Z. z.

87
Číslo materiálu:15695/2015
Rezort:Ministertvo práca, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálny vecí a rodiny
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 17.04.2015, 11:18