59. rokovanie LRV SR

14.08.2018, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 22752/2018
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 2. Č.m.: 22748/2018
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 3. Č.m.: 22750/2018
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 4. Č.m.: 28063/2018
  Predkladá: minister hospodárstva
 5. Č.m.: 28062/2018
  Predkladá: minister hospodárstva
 6. Č.m.: 28060/2018
  Predkladá: minister hospodárstva
 7. Č.m.: 28147/2018
  Predkladá: minister hospodárstva
 8. Č.m.: 27680/2018
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 9. Č.m.: 28058/2018
  Predkladá: ministerka kultúry
 10. Č.m.: 28305/2018
  Predkladá: ministerka vnútra
 11. Č.m.: 28375/2018
  Predkladá: predseda Úradu pre verejné obstarávanie
aktualizované 15.08.2018, 11:25