Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

73.

05.03.2019, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: 5066/2019
    Predkladá: vedúci Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
  2. Č.m.: 5142/2019
    Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
  3. Č.m.: 5504/2019
    Predkladá: minister dopravy a výstavby
aktualizované 05.03.2019, 14:43