Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh záverečného účtu za rok 2010

43
Číslo materiálu:UV-11864/2011
Rezort:NKÚ SR
Rezortné číslo:1158/2010/1013
Predkladateľ:predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
Podnet:Smernica MF SR
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vzatý na vedomie
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:50