Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh na odvolanie a vymenovanie člena Dozornej rady Exportno-importnej banky Slovenskej republiky

43
Číslo materiálu:UV-12030/2011
Rezort:MF SR
Rezortné číslo:MF/014418/2011-621
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií
Podnet:§ 10 ods. 1 a 7 zákona č. 80/1997 Z. z.
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:50