Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Správa o postupe prípravy nových sadzieb mýta a optimalizácie siete vymedzených úsekov pozemných komunikácií podliehajúcich spoplatneniu mýtom

43
Číslo materiálu:UV-12408/2011
Rezort:MDVaRR SR
Rezortné číslo:12289/2011-SCDPKIP/ z.17548-M
Predkladateľ:1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Podnet:iniciatívny
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vypustený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:50