Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

3.

25.08.2020, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: 15417/2020
    Predkladá: ministerka spravodlivosti
  2. Č.m.: 17615/2020
    Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
aktualizované 25.08.2020, 15:36