Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Správa o využívaní výcvikového priestoru Vojenského obvodu Lešť vrátane zhodnotenia finančnej efektívnosti

58
Číslo materiálu:UV-27413/2011
Rezort:MO SR
Rezortné číslo:ÚŠZV-571/2011
Predkladateľ:minister obrany
Podnet:na základe záznamu z 50. rokovania vlády SR 15. júna 2011, bod 4
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vzatý na vedomie
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:51