27. rokovanie LRV SR

06.07.2021, 10:30
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 12860/2021
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 2. Č.m.: 12253/2021
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 3. Č.m.: 12970/2021
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 4. Č.m.: 12649/2021
  Predkladá: minister životného prostredia
 5. Č.m.: 12648/2021
  Predkladá: minister životného prostredia
 6. Č.m.: 12646/2021
  Predkladá: minister životného prostredia
 7. Č.m.: 12645/2021
  Predkladá: minister životného prostredia
 8. Č.m.: 12644/2021
  Predkladá: minister životného prostredia
 9. Č.m.: 12643/2021
  Predkladá: minister životného prostredia
aktualizované 25.01.2023, 13:31