Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

28.

13.07.2021, 10:00
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 13255/2021
  Predkladá: minister vnútra
 2. Č.m.: 9000/2021
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 3. Č.m.: 13577/2021
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 4. Č.m.: 13578/2021
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 5. Č.m.: 13626/2021
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
aktualizované 14.07.2021, 08:50