Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

37.

16.11.2021, 14:00
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: /2021
  Predkladá: vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
 2. Č.m.: 25191/2021
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 3. Č.m.: 25326/2021
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 4. Č.m.: 25482/2021
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
aktualizované 25.01.2023, 13:24