Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Správa o priebehu finančnej stabilizácie štátnych organizácií v pôsobnosti MZ SR a MO SR, v ktorých prebieha zmena právnej formy zo štátnej príspevkovej organizácie na akciovú spoločnosť

79
Číslo materiálu:UV-39913/2011
Rezort:MZ SR
Rezortné číslo:Z62442-2011-SEPP
Predkladateľ:minister zdravotníctva
Podnet:K bodu B.7. uznesenia vlády SR č. 548 zo 17. augusta 2011
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vzatý na vedomie
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52