Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2011

79
Číslo materiálu:UV-39932/2011
Rezort:MZV SR
Rezortné číslo:240.006/2011-VPRO
Predkladateľ:minister zahraničných vecí
Podnet:uznesenie vlády SR č.98/1995
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52