Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

38.

23.11.2021, 09:30
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: 24862/2021
    Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  2. Č.m.: 26462/2021
    Predkladá: podpredseda vlády a minister hospodárstva
aktualizované 25.01.2023, 13:23