Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky

79
Číslo materiálu:UV-40070/2011
Rezort:MH SR
Rezortné číslo:1439/2011-1000
Predkladateľ:minister hospodárstva
Podnet:§ 18 ods. 1 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2011 Z. z.
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 22.02.2012, 03:52