Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 737 z 23. novembra 2011

79
Číslo materiálu:UV-40111/2011
Rezort:MH SR
Rezortné číslo:1966/2011-1000
Predkladateľ:minister hospodárstva
Podnet:Iniciatívny materiál
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52