Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

79
Číslo materiálu:UV-40235/2011
Rezort:MK SR
Rezortné číslo:MK-1002/2011-40/16280
Predkladateľ:minister kultúry
Podnet:iniciatívny materiál
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52