Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

39.

30.11.2021, 09:30
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 23691/2021
  Predkladá: minister vnútra
 2. Č.m.: 26850/2021
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 3. Č.m.: 26918/2021
  Predkladá: predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
 4. Č.m.: 27210/2021
  Predkladá: podpredseda vlády a minister hospodárstva
aktualizované 25.01.2023, 13:23