Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh na zrušenie vybraných úloh z uznesení vlády SR uložených vedúcemu Úradu vlády SR a na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2011 z 29. júna 2011

79
Číslo materiálu:UV-40401/2011
Rezort:ÚV SR
Rezortné číslo:38687/14109/2011/KVUV
Predkladateľ:vedúci Úradu vlády SR
Podnet:Iniciatívny materiál
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52