Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh na zrušenie uznesenia vlády SR č. 327 z 18. mája 2011

81
Číslo materiálu:UV-37087/2011
Rezort:MŽP SR
Rezortné číslo:8844/2011-min.
Predkladateľ:minister životného prostredia
Podnet:vlastná iniciatíva
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
aktualizované 22.02.2012, 03:52