Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Informácia o plnení úlohy Návrhu elementov koncepcie koordinovanej prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí

81
Číslo materiálu:UV-39822/2011
Rezort:MZV SR
Rezortné číslo:670.280/2011-TOKD
Predkladateľ:minister zahraničných vecí
Podnet:Na základe unesenia vlády SR č. 892/2010 (Plán práce vlády SR na rok 2011)
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vzatý na vedomie
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52