Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Aktualizácia Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike

81
Číslo materiálu:UV-40871/2011
Rezort:MZ SR
Rezortné číslo:S 11789/2011 - ŠT
Predkladateľ:minister zdravotníctva
Podnet:na základe Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2011
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52