Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2012

81
Číslo materiálu:UV-40977/2011
Rezort:ÚV SR
Rezortné číslo:14507/2011/OK
Predkladateľ:vedúci Úradu vlády SR
Podnet:Materiál sa predkladá na základe § 5 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov a Plánu práce vlády SR na rok 2011
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52