Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh na zrušenie a zmenu vybraných úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky, uložených ministrovi hospodárstva SR

81
Číslo materiálu:UV-41001/2011
Rezort:MH SR
Rezortné číslo:2001/2011-1000
Predkladateľ:minister hospodárstva
Podnet:vlastná iniciatíva
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52