Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami na územiach obvodných úradov Košice, Poprad, Trebišov, Dunajská Streda, Nové Zámky, Čadca, Bardejov, Levice, Galanta a Košice - okolie

81
Číslo materiálu:UV-41402/2011
Rezort:MV SR
Rezortné číslo:KM - OPVA1-2011/006100
Predkladateľ:minister vnútra
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52