Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2012

Nezaradeny material
Číslo materiálu:UV-6873/2012
Rezort:MZV SR
Rezortné číslo:240.028/2012-VPRO
Predkladateľ:minister zahraničných vecí
Podnet:uznesenie vlády SR č.98/1995
Stav rokovania:Rokuje sa
Výsledok rokovania:Rokuje sa
aktualizované 29.02.2012, 11:45