Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Pravidelná informácia o aktuálnom stave v rezorte zdravotníctva

Nezaradeny material
Číslo materiálu:UV-/2012
Rezort:MZ SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister zdravotníctva
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vzatý na vedomie
aktualizované 29.02.2012, 12:29