56. rokovanie LRV SR

14.06.2022, 09:30
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 22434/2022
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 2. Č.m.: 22367/2022
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 3. Č.m.: 22366/2022
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 4. Č.m.: 22147/2022
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 5. Č.m.: 23060/2022
  Predkladá: minister vnútra
 6. Č.m.: 23826/2022
  Predkladá: vedúci Úradu vlády
 7. Č.m.: 23827/2022
  Predkladá: vedúci Úradu vlády
aktualizované 25.01.2023, 13:06