Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

69.

08.11.2022, 09:30
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 42768/2022
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 2. Č.m.: 38115/2022
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 3. Č.m.: 42336/2022
  Predkladá: minister vnútra
 4. Č.m.: 36314/2022
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 5. Č.m.: 42831/2022
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 6. Č.m.: 41715/2022
  Predkladá: minister zdravotníctva SR
 7. Č.m.: 43106/2022
  Predkladá: vedúci úradu vlády SR
 8. Č.m.: 43153/2022
  Predkladá: minister dopravy a výstavby SR
 9. Č.m.: 37764/2022
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 10. Č.m.: 37191/2022
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 11. Č.m.: 36316/2022
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
aktualizované 25.01.2023, 12:52