Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

70.

22.11.2022, 09:30
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 33507/2022
  Predkladá: vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
 2. Č.m.: 36302/2022
  Predkladá: minister dopravy a výstavby SR
 3. Č.m.: 38664/2022
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 4. Č.m.: 38660/2022
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 5. Č.m.: 37194/2022
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 6. Č.m.: 41773/2022
  Predkladá: predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
 7. Č.m.: 44262/2022
  Predkladá: minister obrany SR
 8. Č.m.: 43978/2022
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 9. Č.m.: 43977/2022
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 10. Č.m.: 43973/2022
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
aktualizované 25.01.2023, 12:50