Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

71.

29.11.2022, 09:30
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: 38116/2022
    Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
  2. Č.m.: 36297/2022
    Predkladá: minister zdravotníctva SR
aktualizované 25.01.2023, 12:36