Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

87.

20.06.2023, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 21828/2023
  Predkladá: minister financií
 2. Č.m.: 18151/2023
  Predkladá: minister hospodárstva SR
 3. Č.m.: 21658/2023
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 4. Č.m.: 21678/2023
  Predkladá: ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR
aktualizované 21.06.2023, 08:50