Návrh zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach obmedzených prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:19324/2014
Rezort:Ministerstvo hospodárstva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister hospodárstva
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 22.04.2014, 09:14