Návrh zákona o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:19437/2019
Rezort:Ministerstvo vnútra SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka vnútra
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 06.08.2019, 11:15