Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohode o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS) a návrh vyhlásenia Slovenskej republiky k dohode SMGS

Číslo materiálu:19824/2014
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 28.04.2014, 08:39